Terug

BABBELSTAMINEE VRIJDAG 23 FEBRUARI 2024 - JOS DECELLE

Terug

Jos Decelle


Thema van de paper

‘De wisselwerking tussen enerzijds de pop- en jeugdcultuur en anderzijds de maatschappelijke determinanten in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw’


Pop- en jeugdcultuur: Populaire muziek, mode, literatuur (ook stripverhalen), attitude, mondigheid, emancipatie, jeugdbeweging (Chiro en jeugd- en sportclubs).

De Ternatse toestand in de jaren 60/70 (waar ik actief aan deelnam) als ‘kleine case’ op lokale schaal  de internationale toestand (USA, GB, NL, F en B).


Maatschappij en haar determinanten

Sociaal (ontvoogding, protest, rebellie, revolte, emancipaties, migraties…)

Economisch (van de zwelgende sixties naar de crisis-seventies).

Politiek (moeilijke omgang met de rebelse jeugd - neoliberalisme…).


Het voorbereiden van de paper

Bronnenonderzoek

VRT-, Humo- en Rijksarchief en CEMPER (ondersteunende organisatie voor muziek- en podiumerfgoed - overnemer van het Vlaams muziekarchief).


Literatuur

35 thema-relevante boeken en 90 academisch-wetenschappelijke teksten.


Interviews met 36 relevante personen (artiesten, producers, auteurs, journalisten, academici, promotoren)

Jan Hautekiet, Liliane Saint-Pierre, Roel Van Bambost, Eric Baranyanka, Albin Wydooghe, Zaki, Peter Koelewijn, Jari Demeulemeester, Rik Van Cauwelaert, Gerrit Kerremans, Koen Renders, Noël Steen,  Paul Michiels, Burt Blanca, Raymond Van Het Groenewoud, Marc Coenen, Jan De Smedt, Henri Beunders, Jean Kluger, Marc Bonne, Johan Ral, Herman Brusselmans, Leo Blokhuis, Paul Ambach, Marc Didden, Hans Kusters, Hugo Matthysen, Walter Grootaers, Marcel Vanthilt, Pieter Wauters, Jan Van Den Audenaerde, Daan Verhulst, Marc Isaye, Jan Grieten, Hugo Schoukens, Hans Vandeweghe.


Mits het halen van deze master zal ik vanaf september 2024 vier jaar doctoreren (thema: spoorwegen).

Wat sfeerbeelden van deze boeiende avond